ابطحی فاطمه

فاطمه ابطحی

نویسنده- مترجم

تولد: ۴ اردیبهشت ۱۳۲۷- تهران

بعضى از کتاب‌ها:

قصه‌ی پنیرک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۷۲

چهارخانه‌‌ى سبز، پیراهن مریم خانم

سفر دور و دراز فشفشه

هر کسى رنگ خودش (ترجمه)

توی کیف مینا کوچولو چى بود؟

بچه خرگوشى که گم شده بود

خانم غازه و مادربزرگ خانم، همکلاسی ۱۳۸۴

شب‌به‌خیر بچه خرس کوچولو، فرانک آش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۸۵

حسن و خانم حنا در لوبیای سحر‌آمیز (نمایش‌نامه‌ى لوبیاى سحر‌آمیز)، بیتا- قصه‌گو

بزبزقندى، چرا نمى‌خندى؟ (نمایش‌نامه)

بابابزرگ درختى، قطره ۱۳۹۰

اى‌میل:

fatemeh.abtahi@gmail.com