اسماعیلی طاهری حسن

حسن اسماعیلی طاهری

 بعضی از کتاب‌ها:

‌ همسایه رو آزار نده (شعر)، مرسل

چیستا مارها را دوست نداشت (داستان)، مرسل

کلاس برو واسه زبان (شعر)، مرسل

بازنویسی داستان‌های شاهنامه (۱۰ جلد)، مرسل

بعضی از مقاله‌ها:

بررسی ساختار و محتوای تعدادی از اشعار فلکلوریک کودکانه به‌عنوان اولین نمونه‌های شعر کودک و نوجوان در ایران، همایش ادبیات کودک و نوجوان، ۱۳۹۰

بررسی نرم‌افزارهای گرافیکی و تأثیر آن‌ها بر آینده‌ی هنر تصویرسازی برای کودک و نوجوان، همایش ادبیات کودک و نوجوان، ۱۳۹۲

از واژه به تصویر، تجربه‌نگاری یک دوره کتاب‌های تصویری در ایران، همایش کتاب‌های تصویری، ۱۳۹۶

بررسی نقش ادبیات کودک در آموزش حقوق شهروندی، همایش حقوق شهروندی، ۱۳۹۶

و…