اسکندری حسین

حسین اسکندری

نویسنده

تحصیلات: دکترای روان‌شناسی بالینی

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

استاد دانشگاه

سردبیر رشد معلم

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌ی طباطبایی

بعضی کتاب‌ها:

وقتی خانه‌ای برفی می‌سازی هیچ‌وقت دلت نمی‌خواهد آفتابی بر آن بتابد (باهمکاری بتول سبزعلی سنجانی)‌، نسیما

پوست نارنج (با همکاری ساجده عرب‌سرخی)، نسیما

خدا به تصور کودکان (تجربه ر دینی در کودکان)، منادی‌ تربیت