افشار هدیه

هدیه افشار

تولد: ۲۰ مرداد ۱۳۶۵

 

بعضى از کتاب‌ها:

فیتیله عیدها تعطیله، آینده‌ى‌ علم و پویش

آموزش اعداد (انگلیسى به فارسى) به همراه رنگ‌آمیزى (با شعر)، آینده‌ى‌ علم و پویش

اى بچه‌‌ى نمونه، بازیافت یادت بمونه، آینده‌ى‌ علم و پویش

آواز مهد کودک (۲ جلد)، آبشن

ایران کشور ما، خوب و قشنگ و زیبا، آبشن

کوچولو الفبا بخون، ارتباط نوین

کوچولو زبان یاد بگیر، ارتباط نوین

حسنی می‌خواد بیست بگیره، انتشارات دوقلوها