لرستانی فریبرز

فریبرز لرستانى

نویسنده

تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۷- کرمانشاه

بعضى از کتاب‌ها:

همه شیرینى خوردن، عروس خانوم رو بردن، خانه‌ى‌ هنر

بزک سر به هوا، خانه‌ى هنر

این چیه؟ یه مورچه، بارش چیه؟ کلوچه، خانه‌ى هنر

وقتى خیلى کوچولو بودم، به‌نشر

گربه‌ى عجیب، به‌نشر

قشنگ‌تر از شعر، نشرشهر

عروسى، مدینه

میویى‌ و مامان،‌ قدیانى

موش دم‌بریده، قدیانى

مار اخمو، قدیانى

لالایى‌هاى شبانه (۴ جلد)، خانه‌ى‌ ادبیات

مادر پروانه‌ها، مدرسه