مافی حسین

حسین مافی

بعضی از کتاب‌ها:

بامبی، سایه‌گستر ۱۳۸۰

الیور و دوستان، سایه‌گستر ۱۳۸۲

امپراتوری گمشده‌ی آتلانتیس، سایه‌گستر ۱۳۸۳

این باغ‌وحش قشنگه،‌ حیووناش رنگارنگه، سایه‌گستر ۱۳۸۷

آموزش اشکال نی‌نی کوچولو، سایه‌گستر ۱۳۸۹

نظامی گنجوی (مشاهیر ایران‌زمین) ، سایه‌گستر ۱۳۹۰