مانی‌قلم مینا

مینا مانی‌قلم

مترجم

تولد: ۱۳۴۶- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

آقای ماجیکا و اردوی مدرسه، محراب قلم

ستاره و مرد جوان، مبتکران

زهره و شن‌های آبی‌رنگ، مبتکران

شاهزاده بافنده، مبتکران

ماجراهای آقای بولک، هوپا