متولی علیرضا

علیرضا متولی

تولد: ۱۳۴۴- تهران

تحصیلات: کارشناس روان‌شناسی کودک

بعضی از کتاب‌ها:

صدای او، رویش ۱۳۶۸

باروت و بارون، صریر ۱۳۷۸

شهاب سبز (زندگی‌نامه‌ی امام خمینی)، ذکر ۱۳۷۹

گربه‌ی گور به قبر شده

رازهای هم‌ گفتنی هم نگفتنی