مجتهدزاده مهشید

مهشید مجتهدزاده

مترجم نویسنده

تولد: ۲ فروردین ۱۳۴۱- خرمشهر

 

کتاب‌ها:

ترجمه

جنگل فراموش شده، به‌نشر ۱۳۷۹

جایى که جنگل به دریا مى‌‌رسد، لعبت ۱۳۷۹

چه‌طور تمساح‌ها را مى‌شمارند؟ به‌نشر ۱۳۸۰

سلام روباه قرمز، نشر قو ۱۳۸۱

گربه‌ى توپولو و موش کوچولو، پیدایش ۱۳۸۸

طوطى واق‌واقو، پیدایش ۱۳۸۸

سوزان مى‌‌خندد، سروش

سه غول، امیرکبیر

تألیف

نذر، نوید شیراز ۱۳۸۲

آقا شستى، کنگره‌ى سرداران شهداى فارس ۱۳۸۳

جایزه‌ها:

جایى که جنگل به دریا مى‌‌رسد؛ شوراى کتاب کودک، ۱۳۸۰

آقا شستى؛ مقام دوم جشنواره‌ى استانى داستان‌نویسى کودک و نوجوان شهرستان مهر (لار)، ۱۳۸۷

نذر؛ جشنواره‌ى آفتاب منطقه‌ى جنوب، ۱۳۷۸

 

اى‌میل:

mahshid.m.41@gmail.com