محمدی محمدهادی

محمدهادى محمدى

نویسنده – پژوهش‌گر

تولد: ۱۳۴۰- تهران

بعضى از کتاب‌ها:

فضانوردها در کوره‌ى آجرپزى،‌ امیرکبیر ۱۳۶۷

دخترک و آهو ابریشمى، امیرکبیر ۱۳۶۹

معدن زغال‌سنگ کجاست، امیرکبیر ۱۳۷۰

داستانک‌هاى نخودى، سروش ۱۳۷۰

آدم‌هاى‌ کوچک و خواب‌هاى بزرگ، فاطمى ۱۳۷۰

وحشتناک‌ترین حیوان دنیا، فاطمى ۱۳۷۰

گربه و پلنگ،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۲

جان شما کجاست؟،‌ کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۳

عینکى براى اژدها، مرکز ۱۳۷۵

فانتزى شلغم و عقل، مرکز ۱۳۷۷

روش‌شناسى نقد ادبیات کودکان، سروش ۱۳۷۷

فانتزى در ادبیات کودکان، روزگار ۱۳۷۸

گاوهاى آرزو، خانه‌ى ادبیات ۱۳۷۸

داستانک‌هاى خرگوش حکیم، مرکز ۱۳۸۱

هفت رویاى کلاغ، سروش ۱۳۸۹

صمد، ساختار یک اسطوره (کار مشترک با دکتر علی عباسى)، چیستا ۱۳۸۲

امپراتورى‌ سیب‌زمینى چهارم،‌ چیستا ۱۳۸۲

آواره‌ى‌ بى‌خورشید، چیستا ۱۳۸۲

افسانه‌ى درخت خرما و بزى، چیستا ۱۳۸۳

دویدم و دویدم، چیستا ۱۳۸۳

تاریخ ادبیات کودکان ایران (کار مشترک با زهره‌ قایینى)، چیستا ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵

فکر ایرانى (با همکارى شکوه حاجى‌نصرالله)، افق ۱۳۸۵

فارسى آموز ادبى (۴ جلد)، چیستا ۱۳۸۱تا ۱۳۸۷

بعضى از جایزه‌ها:

فضانوردها در کوره‌ى آجرپزى؛‌ برنده‌ى کتاب سال مجله‌ى سروش و برگزیده‌ى‌ شوراى کتاب کودک، ۱۳۶۸

معدن زغال‌سنگ کجاست؛ برنده‌ى کتاب سال کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۰

داستانک‌هاى‌ نخودى؛ برنده‌ى کتاب سال کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۱

امپراتورى‌ سیب‌زمینى چهارم؛ دیپلم افتخار از سویIBBY ، ۱۹۹۵

نقد داستان خمره؛ برگزیده‌ى‌ جشنواره‌ى‌ مطبوعات، ۱۳۷۵

روش‌شناسى نقد ادبیات کودکان، پژوهش برگزیده‌ى مرکز پژوهش‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۷۷

فانتزى در ادبیات کودکان، پژوهش برگزیده‌ى مرکز پژوهش‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ۱۳۷۸

گاوهاى آرزو؛ تقدیر شده در کتاب سال، ۱۳۷۹

نویسنده‌ى برگزیده‌ى‌ جشنواره‌ى‌ بزرگ ادبیات کودک و نوجوان، ۱۳۷۹

نویسنده‌ى برگزیده با عنوان نویسنده‌اى‌ که زندگى کودکان محروم را در آثار خود بازتاب مى‌دهد، سازمان بهزیستى، ۱۳۸۰

دیپلم افتخار براى نامزدى جایزه‌ى هانس کریستین اندرسن از سوى IBBY، ۲۰۰۶

فکر ایرانى؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى رشد، ۱۳۸۷