محمودی مریم

مریم محمودی

تحصیلات: کارشناسی جغرافیا

کتاب‌ها:

صدای پای عشق (مجموعه شعر)، مفتون همدانی

گیسو طلا، شفق

حسنی چه پرخوراک شده، شفق

حسنی کتاب‌خوون شده، شفق

جشن تولد مملی، راستی نو

مملی یکی یدونه این‌قدر نگیر بهونه، راستی نو

مملی شده زبر و زرنگ، راستی نو

 یک داستان آن سوی ماه، بصیرت