مرادی مهدی

مهدى مرادى

تولد:  ۱ اسفند ۱۳۵۶- اهواز

 

کتاب‌ها:

کلاغ سه‌شنبه‌ها، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوان

ساعت بدون تیک‌تیک

 

بعضی مقاله‌ها:

آب زخم می‌خورد (شعر)، رشد

عسلی (داستان)، کیهان بچه‌ها

اسم ‍‍پرنده را در باد می‌نویسم (یادداشت)، کیهان‌ بچه‌ها

آذر ماه آخر ‍پاییز (یادداشت)، کیهان‌ بچه‌ها

خواب چهل‌سالگی (مقاله)، کیهان‌ بچه‌ها

مثل خاک گلدان (مقاله)، کیهان‌ بچه‌ها

جاده (شعر)، کیهان‌ بچه‌ها