مرشدی صائین مریم

مریم مرشدی صائین

شاعر- نویسنده

تولد : ۱۳۶۱

تحصیلات: کارشناسی علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی

کتاب‌ها: 

دختر شیطون بلا (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۸

حسنی دندون درد داره (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۸

تنها نرو خیابون، خطر داره بچه جون(داستان)، فرهنگ امروز ۱۳۸۸

نگیر انقدر بهونه (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۸

بچه‌های بازیگوش، این قصه رو کنند گوش(داستان)، فرهنگ امروز ۱۳۸۸

حسنی شده نمونه (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۹

حسنی دیگه تنها نیست (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۹

حسنی شده سربه راه (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۹

واکسن که ترس نداره (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۹

زباله نریز خیابون (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۹

علی کوچولو کچل شده (شعر)، فرهنگ امروز ۱۳۸۹