معظمی شکوه

شکوه معظمى

تولد: ۶ آبان ۱۳۲۱- تهران

 

بعضى‌ کتاب‌ها:

شکوه (مجموعه شعر)، ۱۳۸۶

افسانه‌ی تلخ من (داستان)، چوک آشتیان ۱۳۸۷

کودک محروم دوستت دارم (داستان)، چوک آشتیان ۱۳۸۷

مامان گلاب (مجموعه داستان)، چوک آشتیان ۱۳۸۸

شکوه شالیزار (شعر نوجوان)، چوک آشتیان ۱۳۸۹

نگین (داستان)، ادب و دانش ۱۳۸۹

آواى شکوه، ۱۳۹۰