ملکیاری مسعود

مسعود ملکیاری

کتاب‌ها:

بلارت، پسری که نمی‌خواست دنیا را نجات بدهد،‌ دامنیک بارکر، گل‌آقا

جنگاوران جوان (۳ جلد)، جان فلنگن، افق

بعضی از مقاله‌ها:

آزادی از قید تعلق؛ نتیجه‌ی اخلاقی (نقدی بر ماجرای تام سایر، اثر مارک توین)، جیمزال. رابرتس، کتاب ماه کودک و نوجوان، آبان و آذر ۱۳۸۶

یادی از حسین ابراهیمی الوند؛‌همه‌ی مرغان هم‌آواز پراکنده شدند،‌ کتاب ماه کودک ونوجوان، دی ۱۳۸۶

آسیب‌شناسی مبنا در ادبیات کودک و نوجوان قبل و پس از انقلاب و لزوم تغییر الگوهای داستانی، کتاب ماه کودک و نوجوان،‌ بهمن ۱۳۸۷

تبارشناسی فانتزی جستاری در پریانه‌های ماندگار، جک زایپس، کتاب ماه کودک و نوجوان، اردیبهشت ۱۳۹۰