منادی انوشه

انوشه منادی طبری

تولد: ۱۳۳۷- تهران

 

بعضی کتاب‌ها:

کره طلایی، سوره‌ مهر ۱۳۷۳

سوزه سوزه، سوره‌مهر ۱۳۷۹

بازگردانده‌شده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۴