منجزی فرمهر

فرمهر منجزى

مترجم

تولد: ۱۳۳۹

تحصیلات: کارشناسى اقتصاد

بعضى از کتاب‌ها:

خواهر کوچولو، دورتا ام. ساکس، چشمه

مامان‌بزرگ موش کوچولو، جولیا جارمن، چشمه

مجموعه‌ى‌ روباه و وزغ، آرنولد لویل، چشمه

اگر یک موش را به مدرسه ببرید، لورا نومروف، چشمه

جولیان پزشک رویاها، آن کامرون، چشمه

آنى ماشین حساب، الکساندر مک کال اسمیت، چشمه

بیلى زباله جمع کن، الکساندر مک کال اسمیت، افق

مجموعه‌ى آمبر براون، پائولا دانزیگر، افق

مجموعه‌ى فرانکلین، پالت بورژوا، پیک دبیران

داستان بچه‌هاى شیطان، باربارا آیرسون، ساپرا

موش کى هستى؟، جوز آرئگو، ساپرا

چرا آسمان این‌قدر دور است؟، مارى‌‌جون گرسون، ساپرا

چند روز با پدربزرگ، پنلوپ لایولی، پیدایش

سیاه زیبا، آنا سول، مدرسه

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکارى با شوراى کتاب کودک

همکارى با فرهنگنامه‌ى کودکان

کانون توسعه‌‌ى فرهنگى‌ کودکان