منصوری بنفشه

بنفشه منصورى

نویسنده

تولد: ۲۵ شهریور ۱۳۵۴- تویسرکان

 

کتاب‌ها:

دنیاى حیرت انگیز جانوران؛ پستانداران ایران،‌ مهرداد

دنیاى‌ حیرت‌انگیز جانوران؛ پرندگان ایران، مهرداد

داستان‌هایى از شاهنامه، مهرداد

لطیفه‌هاى شیرین، مهرداد

ای‌میل:

banafsheh_ma54@yahoo.com