مهدوی اصل ناهید

ناهید مهدوى اصل

تولد: ۱ فروردین ۱۳۴۳- تهران

تحصیلات: کارشناس ارشد ادبیات فارسى

 کتاب‌ها:

بازى کنیم بخندیم

بازى + نمایش = بازى نمایشى

یک بز و دو بز و نیم بز آدم کوچولو

توپ فوتبال