مهدی‌پور عمرانی روح‌الله

روح‌اله مهدى‌پور عمرانى

نویسنده

تولد: ۹ دى ۱۳۳۹- آمل

 

بعضى از کتاب‌ها:

آموزش داستان‌نویسى

چهره‌هاى ادبیات کودک و نوجوان

شب بود، ماه پشت ابر بود

آواز قورباغه در گلوى مار

زن و غول و ارابه (نقد داستان‌هاى نیما)

آتش زیر خاکستر (نقد داستان‌هاى جمال‌زاده)

از وارش تا ونوشه (داستان‌هاى مازندران)

ماه سلطان