موسوی‌زاده سعیده

سعیده موسوى‌زاده جزایری

تولد: ۱۳۴۴- مشهد

تحصیلات: کارشناسى فلسفه

بعضى از کتاب‌ها:

شیر مغرور و خرگوش دانا، آیین تربیت

شعر باران، به‌نشر

نه جیک‌جیک، نه قارقار، خانه‌ى ادبیات

زال و سیمرغ (بازنویسى)، سخن‌گستر

ضحاک و کاوه‌ى آهنگر (بازنویسى)، سخن‌گستر