میراب‌زاده اردکانی مهرک

مهرک میراب‌زاده اردکانی

تحصیلات: کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

کتاب‌ها:

دنیای شما چه رنگی است؟ باب گیل، نظر ۱۳۹۰

چرا بهانه می گیری؟ وین دایر، کریستینا تریسی، شهر قلم  ۱۳۹۲

من شگفت‌انگیزم! وین دایر، کریستینا تریسی، شهر قلم  ۱۳۹۲

آیا می خواهی دختر خوبی باشی؟ کریستیننورثراپ، کریستینا تریسی، شهر قلم  ۱۳۹۲

چگونه شاد زندگی کنیم؟ دیپاک چوپرا، کریستینا تریسی، شهر قلم  ۱۳۹۲

من مثبت بودن را انتخاب می‌کنم، لوییزهی، کریستینا تریسی، شهر قلم  ۱۳۹۲

همان‌طور که هستی، فوق‌العاده‌ای! وین دایر، کریستینا تریسی، شهر قلم  ۱۳۹۲

بالونی به جای یک تفنگ قدیمی، باب گیل، نظر (زیر چاپ)

وقتی به دنیا آمدم، ایزابل مینوس مارتینز، نظر، (زیر چاپ)

فعالیت‌ها:

مدیر انتشارات مهرک

جانشین مدیرمسئول مجله‌ی تهران (فروردین تا مرداد ۱۳۹۴)

همکاری به عنوان مترجم در نشریه‌ی کودکان و مادران (۱۳۸۷)، روزنامه‌ی کارگزاران (۱۳۸۷)، نشریه‌ی مردم و جامعه (۱۳۸۷)، نشریه‌ی رویش (دوسالانه‌ی‌ تصویرگری کتاب کودک) (۱۳۸۷)

همکاری با نشریه‌ی پرنده آبی (انتشارات علمی‌-‌فرهنگی)

همکاری با ماهنامه‌ی لاک‌پشت پرنده

همکاری داوطلبانه با مؤسسه‌ی پژوهشی کودکان دنیا

تلفن:

۰۹۱۲۳۵۹۷۱۳۲

e-mail:

 mehrakmirabzadeh@gmail.com

LinkedIn:

 Mehrak Mirabzadeh