میرهاشمیان تهمینه

تهمینه میرهاشمیان

بعضى از کتاب‌ها:

من باکترى هستم، مدرسه

ساعتى با قارچ‌ها، مدرسه

کشف بدن انسان، فرن باکویل، مدرسه

میکروب، غول ریزه‌میزه، با فرزندان

مغز خود را بشناسید، ریتا تریز، مدرسه

ماجراهاى ملانصرالدین، آفرینگان

غریبه، قو