پای‌اندو وحید مهدی

وحید مهدی پای‌اندو

(عضو وابسته)

تولد: ۱۳۵۹ جیرفت

 

بعضی از کتاب‌ها:

کابوس‌های گرشاسب (رمان نوجوان)، محراب قلم، ۱۳۹۴

پوراندخت (رمان نوجوان)، محراب قلم، ۱۳۹۴