اساسنامه

اساس‌نامه‌ی ‌انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

مقدمه:

با یاری خداوند متعال و با هدف ارائه‌ی خدمات فرهنگی و فراهم نمودن بستر مناسبی برای تبادل نظر و افکار و ایجاد همدلی و همراهی نویسندگان کودک و نوجوان و صیانت حقوق مشروع آنان، انجمن فرهنگی نویسندگان کتاب کودک و نوجوان، تشکیل می‌شود.

فصل اول– کلیات، تعاریف، اهداف و موضوع فعالیت 

ماده‌ی ۱- نام انجمن، «انجمن فرهنگی نویسندگان کودک و نوجوان» می‌باشد که در این اساس‌نامه اختضاراً انجمن نامیده می‌شود.

ماده‌ی ۲ منظور از نویسندگان- شاعران، نویسندگان و مترجمانی است که در محدوده‌ی ادبیات کودک و نوجوان فعالیت می‌کنند.

ماده‌ی ۳- نوع فعالیت انجمن که با اهداف غیرسیاسی، غیرتجاری و غیرصنفی تشکیل شده، غیرانتفاعی است.

ماده‌ی ۴- انجمن دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است، سرمایه و تابعیت آن ایرانی بوده و غیردولتی می‌باشد.

ماده‌ی ۵- مدت فعالیت انجمن از تاریخ صدور مجوز رسمیت آن، نامحدود است.

ماده‌ی ۶- مرکز اصلی و نشانی انجمن فعلاً تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، بن بست پروانه، پلاک ۴۶۶ می‌باشد.

ماده‌ی ۷- تغییر مرکز اصلی و نشانی انجمن و نیز ایجاد شعبه یا نمایندگی در سایر نقاط و یا تعطیل آن‌ها با تصویب هیئت‌مدیره و با اطلاع دبیرخانه‌ی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی بلامانع است.

ماده‌ی ۸- اهداف و موضوع فعالیت انجمن به شرح زیر است:

الف. حمایت و صیانت از حقوق اعضا

ب. ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد و تعالی فرهنگی و مادی اعضا

ج. ایجاد ارتباط با سایر انجمن‌ها و سازمان‌ها و مراکز فرهنگی و هنری در  داخل و خارج کشور با رعایت ضوابط مرتبط

د. ایجاد ارتباط میان اعضا و مخاطبان آثارشان

ه. تبادل اطلاعات و تجربیات میان اعضا با محققین و منتقدین، کارشناسان و استادان داخل و خارج از کشور

و. ایجاد تسهیلات و شرایط مناسب جهت شرکت اعضا در محافل و مجامع فرهنگی هنری و علمی داخل و خارج کشور

ز. ارتقای سطح کمی و کیفی ادبیات کودک و نوجوان

ح. پژوهش و مطالعه پیرامون مسائل مرتبط به ادبیات کودک و نوجوان و تهیه و تدوین طرح‌‌ها و برنامه‌های فرهنگی و ارائه‌ی پیشنهادات سازنده و عملی به دست‌اندرکاران امور فرهنگی

ث. تشویق و ترغیب نوجوانان و کودکان و ایجاد جاذبه برای آنان به‌منظور شکوفایی و تقویت روحیه‌ی ابتکار و شناخت استعدادهای درخشان در زمینه‌ی ادبیات کودک و نوجوان

ی. ایجاد تسهیلات لازم برای ارائه و معرفی آثار هنری ارزنده‌ی اعضا به جامعه که اقدام به تشکیل دوره‌های کوتاه‌مدت آزاد فرهنگی، هنری در زمینه‌ی ادبیات کودک و نوجوان

ل. تهیه، گردآوری، نگارش، چاپ و نشر و توزیع کتاب، جزوه، مقاله درباره‌ی کودکان و نوجوانان و برای آنان با رعایت قوانین مربوطه

فصل دوم– شرایط عضویت

ماده‌ی ۹- عضویت کلیه‌ی نویسندگان، شاعران، و مترجمان و تولیدکنندگان  آثار مکتوب در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان که واجد شرایط ذیل باشند در «انجمن» آزاد است و هیچ‌کس را نمی‌توان به عضویت در آن مجبور کرد.

ماده‌ی ۱۰- شرایط عضویت:

الف. داشتن تابعیت جمهوری اسلامی

ب. متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

ج. داشتن آثار چاپ شده در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان در حد قابل قبول

د. قبول شرایط مندرج در اساس‌نامه و تعهد به اجرای مفاد اساس‌نامه و مصوبات مراجع تصمیم گیری در انجمن

ه. پرداخت حق عضویت تعیین‌شده

و. برخورداری از حسن شهرت حرفه‌ای و نداشتن سوءپیشینه کیفری مؤثر به تایید مراجع ذیربط

ح. پایبندی به میثاق‌ها و اهداف انجمن

تبصره‌ی ۱٫ بررسی شرایط و قبول عضویت بر عهده‌ی هیئت‌مدیره می‌باشد که آیین‌نامه‌ی اجرایی آن را هیئت‌مدیره تنظیم و تصویب می‌کند.

تبصره‌ی ۲٫ قبل از تشکیل اولین هیئت‌مدیره مفاد تبصره‌ی یک ماده‌ی ۱۰  به‌عهده‌ی هیئت‌مؤسس خواهد بود.

تبصره‌ی ۳٫ هیئت‌مؤسس و هیئت‌مدیره ملزم به قبول عضویت متقاضیان واجد شرایط می‌باشد.  

تبصره‌ی ۴٫  اعضایی که شرایط عضویت در انجمن را از دست بدهند، مستعفی شناخته می‌شوند،  ولی ملزم به انجام تعهدات قبلی خود می‌باشند.

ماده‌ی ۱۱– متقاضیانی که نسبت به عدم پذیرش خود اعتراض داشته باشند، می‌توانند اعتراض خود را به مؤسسان (مجمع عمومی) ارائه کنند.

تبصره‌ی ۱٫ مجمع عمومی (مؤسسان) در همان جلسه با شنیدن دلایل هیئت‌مدیره و پذیرفته‌نشدگان درباره‌ی عضویت یا عدم‌عضویت آنان تصمیم خواهد گرفت.

فصل سوم- منابع مالی

ماده‌ی ۱۲- سرمایه‌ی اولیه، دارایی و منابع مالی انجمن عبارت است از:

الف. مبلغ …/..۷ ریال در بدو تشکیل انجمن از سوی مؤسسان تامین گردیده است.

ب. دریافت ورودیه و حق عضویت که مبلغ آن هر ساله توسط مؤسسان (مجمع عمومی) تعیین می‌شود.

ج. دریافت کمک‌های نقدی و جنسی و هدایا از اعضا، اشخاص حقیقی و حقوقی، دولتی و غیردولتی در راستای اهداف انجمن با تصویب هیئت‌مدیره.

د. درآمدهای حاصله از انجام فعالیت‌های فرهنگی انجمن.

ه. درآمدهای حاصله از مشارکت در طرح‌ها و فعالیت‌های فرهنگی انجمن‌ها و مؤسسات دولتی و غیردولتی که در راستای اهداف انجمن باشد.

تبصره‌ی ۱٫ دریافت و جمع‌آوری هر گونه کمک، ورودیه، حق عضویت و درآمدهای حاصله از فعالیت‌های انجمن، باید به موجب  قبض‌های شماره‌داری صورت گیرد که به امضای رئیس هیئت‌مدیره یا دبیر و خزانه‌دار انجمن رسیده باشد.

ماده‌ی ۱۳- کلیه فعالیت‌ها و اقدامات انجمن بایستی در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه‌ی کشوری و سیاست‌های فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد و هرگونه تغییر در موضوع فعالیت و اهداف مؤسسه بایستی قبل از ثبت تغییرات با اطلاع دبیرخانه هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی انجام شود.

فصل چهارم– ارکان

ماده‌ی ۱۴- ارکان انجمن عبارت‌اند از: ۱٫ مؤسسان (مجمع عمومی) ۲٫ هیئت‌مدیره ۳٫ بازرسان

ماده‌ی ۱۵- انجمن با تصمیم و با تصویب مؤسسان که اسامی و مشخصات آنان در ذیل اساس‌نامه درج گردیده و آن را امضا کرده‌اند  تأسیس شده و مؤسسان اولیه و کسانی که بعداً براساس ضوابط قانونی و مقررات اساس‌نامه و موافقت مؤسسان به عضویت انجمن پذیرفته شوند مجمع عمومی انجمن را تشکیل می‌دهند.

ماده‌ی ۱۶- وظایف مؤسسان به شرح زیر است:

الف. تصویب اساس‌نامه

ب. برگزاری انتخابات اولین هیئت مدیره و دبیر انجمن و بازرسان

ج. پی‌گیری مراحل قانونی اخذ مجوز و ثبت قانونی انجمن

د. برگزاری نخستین مجمع عمومی

ماده‌ی ۱۷- هیئت پس از برگزاری اولین مجمع عمومی و تصویب اساس‌نامه و انتخاب هیئت‌مدیره و دبیر انجمن و بازرسان به عنوان مؤسس وظیفه و مسئولیتی نداشته و اختیارات و مسئولیت‌های آنان عیناً به مجمع عمومی (که خود اعضای اولیه‌ی آن می‌باشند) منتقل می‌شود و مجمع عمومی از آن پس مسئول خط مشی و سیاست‌های کلی انجمن بوده و در حدود ضوابط  و مقررات پیش‌بینی شده در این اساس‌نامه دارای اختیارات قانونی خواهد بود و به‌عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری در کلیه‌ی امور انجمن حق دخالت و اخذ تصمیم دارد.

ماده‌ی ۱۸- مجمع عمومی هر سال یک بار حداکثر ۴ ماه پس از انقضای سال مالی تشکیل خواهد شد. هیئت‌مدیره موظف است که تاریخ و محل و دستور جلسه را به اطلاع اعضا رسانده و جلسه را برگزار کند.

تبصره‌ی ۱٫ سال مالی انجمن از اول فروردین ماه هر سال شروع و به پایان اسفند ماه ختم می‌شود، مگر سال اول که از تاریخ تأسیس انجمن آغاز و به پایان سال خاتمه می‌یابد.

ماده‌ی ۱۹- به این شرح در هفتمین مجمع عمومی تصویب شد:

جلسات مجمع عمومی جز در موارد خاص که در اساس‌نامه پیش‌بینی شده است با حضور اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) اعضا رسمیت می‌یابد و در صورتی که حد نصاب حاصل نشد در مرحله‌‌ی دوم که با فاصله‌ی پانزده روز تشکیل می‌شود، با هر تعدادی به رسمیت می‌رسد.

ماده‌ی ۱۹مصوبه‌ی قبلی– جلسات مجمع عمومی جز در مواردی خاص که در اساس‌نامه پیش‌بینی شده است، با حضور اکثریت مطلق (نصف به علاوه یک) اعضا به رسمیت می‌یابد و در صورتی که حد نصاب حاصل نشد، مرحله‌ی دوم به فاصله‌ی ۱۵ روز با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت می‌‌یابد.

ماده‌ی ۲۰- تصمیمات مجمع عمومی جز در موارد خاص که در اساس‌نامه پیش‌بینی شده است، با آرای موافق اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

ماده‌ی ۲۱– برای تشکیل مجمع عمومی حداقل ۱۰ روز قبل بایستی اعضا به صورت کتبی یا آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار– در دو نوبت به فاصله دوروز اعلان می‌گردد– با قید مکان، زمان و دستور جلسه دعوت شوند.

ماده‌ی ۲۲- در صورت استنکاف هیئت‌مدیره از دعوت مجمع عمومی، بازرسان می‌توانند رأساً نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند. در صورت استنکاف بازرسان، حداقل یک پنجم از اعضا می‌توانند بعد از گذشت ۲ ماه از تاریخ تعیین شده نسبت به دعوت مجمع عمومی اقدام کنند. در این صورت جلسه با حضور حداقل یک سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرای مذکور در ماده‌ی ۲۰ معتبر خواهد بود.

تبصره‌ی ۱٫ این تصمیم گیری شامل موارد خاصی که در اساس‌نامه آمده است، نمی‌باشد.

ماده‌ی ۲۳- اولین جلسه‌ی مجمع عمومی با حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت خواهد یافت.

ماده‌ی ۲۴- اهم وظایف مجمع عمومی به شرح زیر است:

الف.رسیدگی و اظهارنظر نسبت به گزارش هیئت‌مدیره و بازرسان

ب. بررسی و تصویب ترازنامه‌ی مالی انجمن

ج. انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان

د. رسیدگی به اعتراض متقاضیان پذیرفته نشده

ه. تعیین خط مشی کلی انجمن

و. بررسی تصمیمات و مصوبات هیئت‌مدیره و قبول یا لغوآن‌ها به پیشنهاد حداقل ۵ نفر از اعضا

ز. شور و اخذ تصمیم در مورد کلیه‌ی مسائلی که در دستور جلسه مجمع قرار دارد. مشروط بر آن‌که در صلاحیت آن مجمع باشد.

ح. تغییر و اصلاح اساس‌نامه با رعایت مقررات مربوط

ت. عزل انفرادی یا اجتماعی هیئت‌مدیره و یا بازرسان زودتر از موعد مقرر

ی. تعیین حق‌الزحمه‌ی اعضای هیئت‌مدیره، رئیس، نایب، دبیر و بازرسان

ک. انحلال انجمن

ل. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های انجمن

تبصره‌ی ۱٫ برای تصمیم‌گیری درموارد ح، ت و ک حضور دوسوم اعضا ضروری بوده و تصمیمات اتخاذ شده به دوسوم آرای موافق اعضای حاضر نیاز دارد.

ماده‌ی ۲۵- هیئت‌مدیره و بازرسان می‌توانند در مواقع ضروری مجمع عمومی را زودتر از موعد مقرر برگزار کنند.

ماده‌ی ۲۶- اخذ رأی در مجامع عمومی علنی است، به جز مواردی که در اساس‌نامه‌ی پیش‌بینی شده و یا قبل از رأی‌گیری  در مجمع عمومی، تصمیم‌گیری شود.

ماده‌ی ۲۷- انتخاب هیئت‌مدیره و بازرسان با رأی مخفی و کتبی اعضا باید صورت گیرد.

ماده‌ی ۲۸- به این شرح در هفتمین مجمع عمومی تصویب شد:

هر عضوی که از حضور در مجمع عمومی معذور باشد، می‌تواند به یکی دیگر از اعضا وکالت دهد.

ماده‌ی ۲۸- مصوبه‌ی قبلی- هیچ عضوی نمی‌تواند به شخص دیگری نمایندگی برای حضور در مجمع عمومی بدهد.

تبصره‌ی ۱٫ وکالت اعضای شهرستانی با ارسال فکس نیز قابل قبول است.

ماده‌ی ۲۹- مجمع عمومی نماینده‌ی قانونی کلیه‌ی اعضا بوده و تصمیمات آن در مورد تمام اعضا اعم از غایبین و حاضرین نافذ خواهد بود.

ماده‌ی ۳۰- ترتیب تشکیل و اداره‌ی جلسات مجمع عمومی

الف. مجمع عمومی توسط هیئت‌رئیسه‌ای مرکب از یک رئیس، یک نایب رئیس، یک منشی و دو ناظر اداره  می‌شود. ریاست مجامع عمومی با رئیس هیئت‌مدیره خواهد بود، مگر در مواردی که عزل رئیس و تمام اعضای هیئت‌مدیره در دستور کار قرار گیرد که دراین صورت ریاست جلسه تا انتخاب هیئت‌مدیره جدید بر عهده‌ی مسن‌ترین فرد جلسه خواهد بود.

ب. مذاکرات مجمع عمومی باید به‌طور کامل ضبط شود. همچنین از مذاکرات و تصمیمات صورت‌جلسه‌ای توسط منشی تنظیم و به امضای هیئت‌رئیسه برسد.

ماده‌ی ۳۱- هیئت‌مدیره دومین رکن انجمن محسوب می‌شود که متشکل از ۷ نفر عضو اصلی و ۳ نفر عضو علی‌البدل به انتخاب مجمع عمومی به مدت ۲۲ سال می‌باشد.

تبصره‌ی ۱٫ انتخاب مجدد اعضای هیئت‌مدیره بلامانع می‌باشد.

ماده‌ی ۳۲- اعضای هیئت‌مدیره در اولین جلسه‌ی خود که حداکثر پس از ۱۰ روز از انتخابشان برگزار می‌گردد، از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس هیئت‌مدیره، یک نفر را به عنوان نایب‌رئیس، یک نفر را به عنوان دبیر و یک نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کنند.

ماده‌ی ۳۳- جلسات هیئت‌مدیره با  حضور حداقل دوسوم اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود.

تبصره‌ی ۱٫ به این شرح در هفتمین مجمع عمومی تصویب شد:

چنان‌چه یکی از اعضای هیئت‌مدیره غیبت کند، یکی از اعضای علی‌البدل می‌تواند با داشتن حق رأی به جای او در جلسات هیئت‌مدیره شرکت کند.

تبصره‌ی ۱٫ از ماده‌ی ۳۳ مصوبه‌ی قبلی- اعضای علی‌البدل می‌توانند در جلسات هیئت‌مدیره بدون حق رأی شرکت کنند.

تبصره‌ی ۲٫ غیبت در ۳ جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب بدون ارائه‌ی عذر موجه توسط هر یک از اعضای هیئت‌مدیره به‌منزله‌ی استعفا تلقی شده و عضو یا اعضای علی‌البدلی که رأی بیش‌تری داشته باشند، جایگزین خواهد شد.

تبصره‌ی ۳٫ تشخیص موجه بودن یا نبودن غیبت‌ها برعهده‌ی رئیس‌ هیئت‌مدیره می‌باشد.

تبصره‌ی ۴٫ در صورت فوت، استعفا و یا فقدان صلاحیت هر یک از اعضای هیئت‌مدیره، عضو یا اعضای علی‌البدل جایگزین خواهد شد.

ماده‌ی ۳۴- هیئت‌مدیره موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از انتخاب حسابی به نام انجمن با امضای مشترک رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس  و خزانه‌دار در یکی از بانک‌های کشور باز و وجوه متعلق به انجمن را درحساب بانکی مزبور واریز نماید.

ماده‌ی ۳۵- رئیس هیئت‌مدیره یا نایب‌رئیس و خزانه‌دار مشترکاً صاحبان امضای مجازاسناد و مدارک مالی و کلاً مسئولان اداری و مالی انجمن بوده و حفظ کلیه‌ی اموال، دارایی‌ها و اسناد و اوراق بهادار و دفاتر مالی بر عهده‌ی آنان می‌باشد.

تبصره‌ی ۱٫ کلیه‌ی مکاتبات اداری و اوراق عادی با امضای رئیس هیئت‌مدیره یا دبیر و مهر انجمن و کلیه‌ی اسناد مالی و اوراق رسمی و بهادار و قراردادهای تعهدآور که به تصویب هیئت‌مدیره رسیده با امضای رئیس یا نایب‌رئیس و خزانه‌دار و مهمور به مهر انجمن معتبر خواهد بود.

ماده‌ی ۳۶- هیئت‌مدیره موظف است حداقل دو ماه قبل از پایان دوره، مجمع عمومی را برای انتخابات هیئت‌مدیره‌ی بعدی برگزار کند.

ماده‌ی ۳۷- درصورتی‌که حداکثر تا ۳ ماه پس از پایان دوره به هر علتی انتخابات برگزار نشد، بازرسان مکلف‌اند با رعایت ماده‌ی ۱۸۸ تقاضای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده کنند.

ماده‌ی ۳۸- وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره:

الف.اجرای مصوبات مجمع عمومی

ب. انجام فعالیت‌های مجاز در چهارچوب اساس‌نامه و اهداف انجمن

ج. حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضا

د. افتتاح حساب بانکی و مسدود کردن آن

ه. خرید و فروش اموال منقول و غیرمنقول

ح. تشکیل جلسات منظم

ت. تشکیل کمیته‌هایی برای پی‌گیری وظایف

ی. استخدام و عزل و نصب کارمندان اداری

ک. دعوت مجامع عمومی طبق مقررات اساس‌نامه

ل. پیشنهاد حق عضویت اعضا و اجرای آن پس از تصویب مجمع عمومی (مؤسسان)

م. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی

ن. پذیرش اعضای جدید با رعایت ضوابط مرتبط

س. تهیه و ارائه‌ی گزارش‌های سالیانه به مجمع عمومی

ق. تهیه و تنظیم ترازنامه‌ی مالی و هم‌چنین پیش‌بینی بودجه‌ی سال آتی جهت ارائه به مجمع عمومی

ز. تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های داخلی (حقوق و مزایای کارکنان انجمن و حق حضور اعضای هیئت‌مدیره در جلسات و حق‌الزحمه‌ی دبیر انجمن) و اجرای آن پس از تصویب مجمع عمومی

غ. سایر وظایفی که اساس‌نامه‌ی به عهده‌ی هیئت‌مدیره گذاشته است.

تبصره. هر گونه تغییر درارکان اصلی انجمن براساس ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود.

ماده‌ی ۳۹- وظایف رئیس هیئت مدیره:

الف. اداره‌ی جلسات

ب. دعوت اعضای هیئت‌مدیره به تشکیل جلسات منظم

ج. ابلاغ تصمیمات مجمع عمومی و هیئت‌مدیره به دبیر و سایر مسئولان انجمن جهت اجرا

د. انجام سایر مواردی که با توجه به اساس‌نامه بر عهده‌ی رئیس هیئت‌مدیره قرار دارد.

ماده‌‌ی ۴۰‌‌- دبیر، ریاست امور دبیرخانه را عهده‌دار بوده و مسئول تشکیلات داخلی و مدیراجرایی انجمن می‌باشد و وظایف او به شرح زیر است:

الف. استخدام یا به کار گماردن کارکنان اداری انجمن و استخدام مشاور و کارشناس پس از تصویب هیئت‌مدیره

ب. انجام مکاتبات و امضای نامه‌های انجمن و نظارت بر حسن اجرای مقررات داخلی انجمن

ج. اجرای مصوبات و تصمیمات هیئت‌مدیره و مجمع عمومی و انجام امور جاری و اداری انجمن

د. تهیه و تنظیم کارت عضویت با امضای خود و رئیس هیئت‌مدیره مهمور به مهر رسمی انجمن

ه. کلیه‌ی وظایف و اختیاراتی که طبق اساس‌نامه به وی داده شده است

ماده‌ی ۴۱- خزانه‌دار مسئول امور مالی انجمن است و وظایف او به شرح زیر می‌باشد:

الف. کلیه‌ی وظایفی که طبق اساس‌نامه برعهده‌ی او گذاشته است

ب. سرپرستی، نظارت و اداره‌ی امور مالی انجمن، تنظیم دفاتر و اسناد و صورت جلسه‌های مالی و رسیدگی و نگهداری حساب‌ها

ج. تهیه و تنظیم دفاتر مخصوص مالی

د. تهیه و تنظیم ترازنامه انجمن جهت ارائه به هیئت‌مدیره و بازرسان

ه. نظارت برکلیه‌ی فعالیت‌های مالی انجمن

ز. پیش‌بینی بودجه‌ی سال آتی و تسلیم آن به هیئت‌مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه‌ی آن به مجمع عمومی

ماده‌ی ۴۲- مجمع عمومی ۳ نفر را به عنوان بازرس اصلی و ۲ نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال انتخاب خواهد کرد.

تبصره‌ی ۱٫ انتخاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

ماده‌ی ۴۳- وظایف و اختیارات بازرس یا بازرسان

۱٫ وظایف محوله از سوی مجمع عمومی و اساس‌نامه

۲٫ نظارت و رسیدگی به دفاتر، اوراق و اسناد مالی و مراقبت در حسن جریان امور مالی انجمن

۳٫ رسیدگی به شکایات اعضا و در صورت لزوم تهیه‌ی گزارش برای ارائه به هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی

۴٫ تهیه و ارائه‌ی گزارش عملکرد خود به مجمع عمومی

ماده‌ی ۴۴- شرایط انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و بازرسان

۱٫ داشتن تابعیت دولت جمهوری اسلامی

۲٫ نداشتن سابقه‌ی محکومیت کیفری که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی گردد

۳٫ حداقل پنج سال سابقه‌ی مفید در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان

۴٫ عضویت در انجمن

۵٫ شرایط ذکر شده در مقررات و آیین‌نامه‌های قانونی مرتبط

فصل پنجم– انحلال و تصفیه

ماده‌ی ۴۵- انجمن در موارد زیر منحل می‌گردد:

۱٫ براساس تصمیم متخذه در جلسه‌ی مجمع عمومی

۲٫ رأی صادره از مراجع قضایی

۳٫ در صورت عدم برگزاری انتخابات بر اساس پیش‌بینی‌هایی که در اساس‌نامه شده است

تبصره‌ی ۱٫ تصمیم درباره‌ی انحلال در مجمع عمومی انجمن باید با حضور دوسوم اعضا و رأی دوسوم از حاضران اتخاذ شده باشد.

ماده‌ی ۴۶- پس از انحلال، هیئتی متشکل از پنج نفر از اعضا یا خارج از آن به انتخاب مجمع عمومی، به عنوان هیئت تصفیه تشکیل خواهد شد.

ماده‌ی ۴۷- بازرسان تا پایان عملیات تصفیه بر کار هیئت نظارت خواهند کرد .

ماده‌ی ۴۸– هیئت تصفیه حداکثر در مدت ۶ ماه به کلیه‌ی مسائل مالی و دارایی‌های انجمن رسیدگی خواهد کرد.

ماده‌ی ۴۹- کلیه‌ی اموال‌ انجمن پس از وصول مطالبات و پرداخت دیون و تعهدات با هماهنگی نماینده‌ای از وزارت دارایی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل داده خواهد شد تا درموارد مشابه مصرف شود.

فصل ششم– هیئت مؤسس

ماده‌ی ۵۰-  هیئت مؤسس مرکب از ۹ نفر به شرح زیر است:

۱٫ حسین ابراهیمی (الوند)

۲٫ مهران (مهدی) حجوانی

۳٫ فرهاد حسن‌زاده

۴٫ مصطفی رحماندوست

۵٫ شهرام شفیعی

۶٫ فریدون عموزاده خلیلی

۷٫ حسین فتاحی

۸٫ سوسن طاقدیس

۹٫ محمدرضا پاشاک

ماده‌ی ۵۱- اعضای هیئت مؤسس می‌توانند کاندیدای عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان باشند، لیکن بازرسان نمی‌توانند درعین‌حال عضو هیئت‌مدیره انجمن باشند.

تبصره‌ی ۱٫ اعضای هیئت مؤسس که کاندیدای عضویت در هیئت‌مدیره و بازرسان می‌باشند، نباید در هیئت‌رئیسه نخستین جلسه‌ی مجمع عمومی عضویت داشته باشند که در این حالت  هیئت‌رئیسه مجمع از سایر اعضا در جلسه برگزیده خواهند شد.

فصل هفتم– متفرقه

ماده‌ی ۵۲- هرنوع تغییر مصوب مجمع عمومی در مفاد اساس‌نامه، پس ازکسب موافقت و تأیید دبیرخانه‌‌ی هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی معتبر خواهد بود.

ماده‌ی ۵۳- تصمیم‌گیری درباره‌ی مواردی که در اساس‌نامه‌ پیش‌بینی‌نشده طبق ضوابط قانونی حاکم بر تشکیل مؤسسات فرهنگی و مقررات مرتبط به مؤسسات غیرتجاری رفتار خواهد شد.

ماده‌ی ۵۴- هرگاه اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های انجمن با وظایف و اختیارات برخی از  سازمان‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی و وزارت خانه‌ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام و اجرای آن سازمان، مؤسسه‌ی دولتی، نهاد انقلابی و وزارت‌خانه ذیربط کسب مجوز خواهد شد.

ماده‌ی ۵۵- در صورتی که دراجرای عملیات و فعالیت موضوع اساس‌نامه درآمدی تحصیل شود  به امر توسعه و پیش‌برد و بالا بردن توان انجمن اختصاص خواهد یافت و عواید حاصله بین اعضای انجمن و سایرین قابل تقسیم نخواهد بود.

این اساس‌نامه در ۵۵ ماده مشتمل بر هفت فصل در تاریخ ۲۱/۱۱/۷۷ به تصویب و امضای مجمع مؤسس (مؤسسان اولیه) رسید.

این اساس‌نامه در اولین مجمع عمومی انجمن نویسندگان در سال ۱۳۷۸ به تصویب اکثریت اعضای حاضر در مجمع رسید و در هفتمین جلسه‌ی مجمع عمومی در سال ۱۳۸۳ تغییرات جدید نیز به تصویب دوسوم اعضا رسید.