آبیار نرگس

نرگس آبیار

نویسنده

تولد: ۱۳۵۰

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات فارسى

بعضى‌ از کتاب‌ها:

کوه روى شانه‌ى‌ درخت،‌ شاهد

مجسمه‌ى‌ نمکى،‌ منادى تربیت

قهرمان قصه‌ى‌ خل و چل،‌ سفیر اردهال

زندگى غمبار یک بت خوشبخت، سفیر اردهال

فلسطین، از اشغال تا انتفاضه، مدرسه

عروس آسمان، دفتر نشر فرهنگ اسلامى

داستان یک قطره آب، دفتر نشر فرهنگ اسلامى

داستان دو خط، پژوهه

داستان دو پنج، آرون