0

ما هم مثل شما حالمان خوب نیست

نامه‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به کودکان خوزستان؛ ما هم مثل شما حالمان خوب نیست/ تسلیم بادهای ناموافق نخواهیم…