آشیان آزاده

آزاده آشیان

تولد: ۱۳۴۹

 

بعضى از کتاب‌ها:

حسنى و جوجه طلایى، شهرزاد

خرسى کوچولوى تنبل، شهرزاد

خروس پیرهن پرى،‌ شهرزاد

آ مثل رنگ آبى، پر

بچه خرس‌هاى بازیگوش، پر

کودکانه، پر

غورغورى ناز و شاد، شده زرنگ و باسواد، دلفین

کشتى حیوانات، دلفین