آهوقلندری زهره

زهره آهوقلندری

مترجم

تولد: ۹ خرداد ۵۹

بعضی کتاب‌ها:

آلبرت، دایناسور مخترع

لولا، دایناسور بدخواب

پنی دایناسور و روز تولدش

ماروین دایناسور و روز اول مدرسه

سیسیل دایناسور کوچک‌ترین دایناسورها

بعضی مقاله‌ها:

مولانای درمانگر، الگوی مربیگری در فلسفه برای‌ کودکان، دانشگاه خوارزمی ۱۳۹۳