اباذری حمید

حمید اباذری

نویسنده

تولد: ۱۹ اسفند ۱۳۵۹ – اصفهان

تحصیلات: کاردانی ارتباطات هوانوردی

کتاب‌ها:

خائن دوجانبه؛ سروش ۱۳۹۱

هوشا در جست‌وجوی راز زیست گنبد؛ امیرکبیر ۱۳۹۲

آرمان در جست‌وجوی دوست؛ چکه ۱۳۹۳

عاشقی با حال وهوای پشه‌های لهیده؛ هیلا ۱۳۹۳

ای‌میل:

hamid.abazary@gmail.com

وبلاگ:

freeflight.blogfa.com