احمدی فهیمه

فهمیمه احمدی

تولد: ۶ آبان ۱۳۶۳- تهران

کتاب‌ها:

پرستوی سربه‌هوا، ۱۳۷۷

قصه‌‌هایی مثل باران، زلال ۱۳۷۹

ریزه‌میزه‌ی موفرفری، سروش ۱۳۸۶

دختری توی قاب (مجموعه داستان)، سروش ۱۳۹۰

بعضی فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

سروش نوجوان، سروش کودکان، باران، سلام بچه‌ها، شاپرک، کیهان بچه‌ها، رشد کودکان، پوپک