اخوان محمدکاظم

محمدکاظم اخوان

نویسنده

تولد: ۱۳۳۹- تهران

بعضی از کتاب‌ها:

بادپا، ‌نهاد هنر و ادبیات

بهار با یک گل

دوست غارنشین من، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

سبیل سرگردان

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

فیلم‌نامه‌ى قصه‌های تابه‌تا

فیلم‌نامه‌ى سیاه سفید خاکستری