اروجی طاهره

طاهره اروجی

تولد: ۳ آبان ۱۳۵۷

 کتاب‌ها:

دساتان‌هایی برای سه‌شنبه‌ها، سمنگان ۱۳۸۶

یک روز صبح مامان سام می‌خواست برود خرید، سمنگان ۱۳۹۱

قشنگ‌ترین مدادرنگی‌ها،‌ سمنگان ۱۳۹۱