اسدزاده محمدرضا

محمدرضا اسدزاده

تولد: ۱۳۵۵

تحصیلات: کارشناسى حقوق

 

کتاب‌ها:

آموزش روزنامه‌نگارى جوانان

رنج و رنگ

لبخند خدا

هیچ هیچ

نجواهای ناتمام