اسلامیه ویدا

ویدا اسلامیه

مترجم

تولد: ۱۳۴۶ تهران

 

بعضی از کتاب‌ها:

هری‌ پاتر و تالار اسرار، کتابسرای تندیس

هری پاتر و حفره‌ی اسرارآمیز، کتابسرای تندیس

هری‌ پاتر و زندانی آزکابان، کتابسرای تندیس

هری پاتر و جام آتش، کتابسرای تندیس

هری پاتر و محفل ققنوس، کتابسرای تندیس

هری پاتر و شاهزاده دورگه، کتابسرای تندیس

هری پاتر و یادگاران مرگ، کتابسرای تندیس

دروازه داستان‌های هری پاتر، کتابسرای تندیس

جی.کی.رولینگ، جادوگری در پس چهره‌ی هری پاتر، کتابسرای تندیس

پندراگن – کتاب اول: تاجر مرگ، کتابسرای تندیس

پندراگن – کتاب دوم: فار، شهر گمشده، کتابسرای تندیس

پندراگن – کتاب چهارم: ویروس واقعیت، کتابسرای تندیس

پندراگن – کتاب پنجم: آب سیاه، کتابسرای تندیس

پندراگن – کتاب ششم: رودهای رازا، کتابسرای تندیس