اصلانی محمدرضا

محمدرضا اصلانی

نویسنده

تولد: ۱۳۳۲- تبریز

تحصیلات: کارشناسی ارشد حقوق

بعضى از کتاب‌ها:

با زبان محبت (زندگى‌نامه‌ى‌ داستانى)، سوره‌ مهر ۱۳۷۳

ساعت ضد آب، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۷۳

شمشیرهای چوبین، ۱۳۷۴

مهمان آن شب ما، ۱۳۷۵

عطر شاخه‌هاى بیدمشک (داستان کوتاه)، سوره‌ مهر ۱۳۷۶

اندوه شهریار (زندگى‌نامه‌ى‌ داستانى)، سوره‌ مهر ۱۳۷۷

شهید فهمیده، آن شهید سرنهاده (زندگى‌نامه‌ى‌ داستانى) ۱۳۷۷

سیمرغ سهند (زندگى‌نامه‌ى‌ داستانى) ۱۳۷۷

خواب لیلا (داستان کوتاه)، سوره‌ مهر ۱۳۷۸

پاییز مادربزرگ، ۱۳۸۰

بازگشت به زندگی، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱

پهلوان غریب (داستان کوتاه)، سوره‌ مهر ۱۳۸۱

بوی دست‌ها پدر، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱

لاله کویر (زندگى‌نامه‌ى‌ داستانى)، سوره مهر ۱۳۸۳

فیض گل (زندگى‌نامه‌ى‌ داستانى)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

شاهین‌ها و بشکه‌ى باروت (رمان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹