اقبال‌زاده شهرام

شهرام اقبال‌زاده

بعضی از کتاب‌ها:

گزیده‌ی مقالات داستان‌های عامه‌پسند، گردآوری، دفتر مطالعات ادبیات داستانی ۱۳۸۰

از الوند تا دماوند (یادنامه‌ی حسین ابراهیمی الوند)، با همکاری فرمهر منجزی، خانه‌ی کتاب و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، ۱۳۸۶

بی‌نظمی نوین جهانی، تزوتان تودوروف، با همکاری پرویز علوی، اختران ۱۳۸۶

یادی از گل سرخ (یادنامه‌ی حسین ابراهیمی الوند)، با همکاری محسن هجری و علی قنبری، خانه‌ی کتاب و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۸۸

گاندی، دمی، با همکاری پگاه اقبال‌زاده، کانون پرورش فکری کودکان و نوجانان ۱۳۸۸

یاد مهرگان (یادداشت‌هایی درباره‌ی نادر ابراهیمی، ، خانه‌ی کتاب و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۹۰

درد جاودانگی (قیصر امین‌پور، خاطره‌‌ها و نقدها)، با همکاری جمال‌الدین اکرمی، ، خانه‌ی کتاب و انجمن نویسندگان کودک و نوجوان ۱۳۹۱