امینی، کیمیا

کیمیا امینی

تولد: ۱۳۵۰ – نیشابور

بعضی از کتاب‌ها:

ماجراهای لوبی، انتشارات صالحیان

افسانه جوک، انتشارات پویندگان دانشگاه

بعضی از فعالیت‌ها:

دو سال همکاری با فصلنامه‌ر نقد کتاب کودک

برگزیده‌ر جشنواره‌ی کشوری نقد کتاب

همکاری با نشریات علمی کودک

مدیر انجمن کودک و نوجوان سیمرغ نیشابور با بیش از ۳ سال فعالیت در حوزه‌ی ترویج و نقد و بررسی کتاب کودک

برگزیده‌ی سه دوره جشنواره‌ی‌ مروجان کتاب‌خوانی