امیریان داوود

داوود امیریان

نویسنده

تولد: ۵ فروردین ۱۳۴۹- کرمان

بعضى از کتاب‌ها:

خداحافظ کرخه، سوره‌ مهر ۱۳۶۹

ایرج خسته است، سوره‌ مهر ۱۳۷۳

مین نخودى، سوره‌ مهر ۱۳۷۵

فرزندان ایرانیم، سوره‌ مهر ۱۳۷۸

آقاى شهردار (زندگى‌نامه)، سوره‌ مهر ۱۳۷۹

داستان بهنام (زندگى‌نامه‌ى شهید بهنام محمدی)، شاهد ۱۳۸۱

داستان مریم (زندگى‌نامه‌ى‌ شهید مریم فرهانیان)، شاهد

لحظه‌ی جدایی من، سوره‌ مهر ۱۳۸۱

مترسک مزرعه‌ی آتشین (رمان)، منادى تربیت ۱۳۸۲

جام جهانى‌ در جوادیه (رمان)، قدیانى ۱۳۸۳

مهربان‌ترین آقای دنیا، قدیانى

تولد یک پروانه، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

بهشت منتظر مى‌ماند، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

دوستان خداحافظی نمی‌کنند، نیستان

رفاقت به سبک تانک (داستان طنز)، سوره‌ مهر

وقتى آقاجان دستگیر شد، سوره‌ مهر

مرد بهارى (رمان)، مدرسه

 گردان قاطر‌چی‌ها (رمان)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۰

بعضى از جایزه‌ها:

رفاقت به سبک تانک؛ برگزیده‌ى‌ جشنواره‌ى شهید غنى‌پور ۱۳۸۲

داستان بهنام؛ برگزیده‌ى‌ جشنواره‌ى شهید غنى‌پور ۱۳۸۲

برنده‌ى کتاب سال

برنده‌ى‌ کتاب سال دفاع مقدس