انوریان یزدی مجتبی

مجتبی انوریان یزدی

(عضو وابسته)

تولد: ۱۳۴۷- مشهد

 

کتاب‌ها:

چله زری،‌ بنیاد پژوهش‌های اسلامی

خرس کوچولو چرا گریه می‌کنی؟، بنیاد پژوهش‌های اسلامی