اورنگ سهیلا

سهیلا اورنگ

بعضی کتاب‌ها:

بهاره آی بهاره، عید اومده دوباره، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۶

پفک و چیپس و یخمک دشمنته بچه‌جون، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۶

دنیای رنگی (آموزش رنگ‌ها)، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۶

دوتا لپ کلوچه، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۷

رویا کوچولو یه جوجه داشت، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۸