اورنگ طوبا

طوبا اورنگ

بعضی کتاب‌ها:

سفر به سرزمین آرزوها، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۸

به من دست نزن، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۹

داستان مدادرنگی، اورنگ‌آفرین ۱۳۸۹

داستان‌های تلخ و شیرین، اورنگ‌آفرین ۱۳۹۰

دروغ‌گوی کوچولویی که بزرگ شد، اورنگ‌آفرین ۱۳۹۰

گربه‌ی قدرنشناس، اورنگ‌آفرین ۱۳۹۱

ماشین‌بازی، اورنگ‌آفرین ۱۳۹۱

آرزوی بی‌بی سنجاقک، اورنگ‌آفرین ۱۳۹۲