اونق عبدالرحمن

عبدالرحمن اونق

تولد: خواجه‌نفس (ترکمن صحرا)

تحصیلات: کاردانی زبان عربی

 

بعضی کتاب‌ها:

راز خایر خوجه، سوره‌مهر

آوای صحرا، سوره‌مهر

در عمق شب‌های تار (رمان نوجوان)، سوره‌مهر

دایره‌ی سرخ، آموت

چوپان کوچک (رمان نوجوان)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

بعضی جایزه‌ها:

راز خایر خوجه، جشنواره‌ی معلم

آوای صحرا، جشنواره‌ی معلم