اکبری نیلوفر

نیلوفر (باقرزاده) اکبری

مترجم

بعضی از کتاب‌ها:

نیکولا کوچولو (۱۲ جلد)،‌ نوشته‌ی سامپه،‌ ایران‌بان

پسر و رودخانه (رمان نوجوان)،‌هنری بوسکو، قطره

کیتی دختر آتش‌پاره، بل مونی، افق