ایجادی نوری

نوری‌سادات ایجادی

نویسنده

بعضی از کتاب‌ها:

من شنبه‌ها را دوست دارم، قطره

کسی صدا می‌زند لیلی، قطره

بشمار رنگ کن پیدا کن (۳ جلد)، نوشته‌ی آنجلیکا کورتز،‌ قدیانی

روزی که مشک نبودم، زیتون

امام علی و پرنده،‌ زیتون

دریاچه‌ی آبی‌رنگ،‌ مدرسه