ایزدی قدسی

قدسی ایزدی

تولد: ۱۳۶۲ – سنقر

بعضی از کتاب‌ها:

‌چه‌چه شرشر تق‌تق قورقور، انتشارات آرمان رشد

مداد و دفتر من، انتشارات ابر و باد

«ق» مثل چی؟، انتشارات ابر و باد

بازی ابر و باد، انتشارات ابر و باد