بایرامی محمدرضا

محمدرضا بایرامی

نویسنده

تولد: ۱۳۴۴- اردبیل

بعضى از کتاب‌ها:

هفت روز آخر جنگ،‌ سوره‌ مهر

عقاب‌هاى تپه شصت،‌ سوره‌ مهر

کوه مرا صدا زد،‌ سوره‌ مهر

بر لبه‌ى پرتگاه ،‌ سوره‌ مهر

در ییلاق،‌ سوره‌ مهر

رعد یک بار غرید،‌ سوره‌ مهر

سایه‌ى ملخ،‌ سوره‌ مهر

دشت شقایق‌ها،‌ سوره‌ مهر

به دنبال صداى او،‌ سوره‌ مهر

پل معلق، افق

دود پشت تپه،‌ قدیانى

افسانه‌ى اژدها و آب،‌ قدیانى

گرگ‌ها از برف نمى‌ترسند،‌ قدیانى

مرغ مهربان ننه مهتاب،‌ سروش

پاییز صحرا، تکا

هم‌سفران، نیستان

در باد آمد، در باران رفت، علم

فصل پنجم سکوت، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

 بعضى از جایزه‌ها:

کوه مرا صدا زد؛‌ کتاب برگزیده‌ى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، مجله‌‌ى سوره‌ى نوجوان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، جایزه‌ى خرس طلایى سوییس، کتاب سال سوییس

کاندیداى دریافت جایزه‌ى آسترید لیندگرن، ۲۰۰۷

همسفران؛ کتاب سال شهید غنى‌پور، ۱۳۸۹