برآبادی محمود

محمود برآبادی

نویسنده

تولد: ۱ شهریور ۱۳۳۱- سبزوار

تحصیلات: کارشناسى ارشد برنامه‌ریزى شهرى

 بعضى از کتاب‌ها:

حماسه‌ى کوچى، ۱۳۵۴

آتش زیر خاکستر، چاپخش ۱۳۵۸

بالاییى‌ها و پایینى‌ها، ۱۳۶۰

یادهاى کودکى، فتحى ۱۳۶۳

جوجه‌ى تنبل، پیدایش ۱۳۶۹

داستان‌هاى تاریخى (دو جلد)، طرح و اجراى کتاب  ۱۳۷۴

لبخند با بزرگان، طرح و اجراى کتاب ۱۳۷۹

شوخى با بزرگان، طرح و اجراى کتاب

کارمند نمونه، فرگون ۱۳۸۲

عبدالرحمن جامى، مدرسه ۱۳۸۲

آبچلیک پاکوتاه، شباویز ۱۳۸۳

مردى که صدا را اختراع کرد، شهر ۱۳۸۸

مى‌خواهى‌ چه‌کاره شوى؟ (مجموعه داستان) دفتر پژوهش‌هاى فرهنگى ۱۳۸۸

راز باغ متروک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱

 بعضى از جایزه‌ها:

سیل؛ کتاب برگزیده‌ى سال شوراى کتاب کودک، ۱۳۵۶

داستان‌هاى تاریخى؛ کتاب برگزیده‌ى سال شوراى کتاب کودک، ۱۳۷۵

 بعضی از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

نگارش فیلم‌نامه

چند دوره عضویت در هیئت مدیره‌‌ى انجمن نویسندگان کودک و نوجوان