بهادران طاهره

طاهره بهادران

مترجم

کتاب‌ها:

مجموعه‌ی دنیای اسرارانگیز حیوانات (مورچه‌ها، پروانه، زنبور عسل، عنکبوت، خفاش، مارها، دلفین‌ها)، دلهام

دفتر کارآگاهی شماره‌ی یک بانوان، الگزاندر مکان‌اسمیت، قطره ۱۳۹۱

ادیسون برای کودکان و نوجوانان، مایک ونزیا، قطره ۱۳۹۲

راز و رمز بیوه مردان، آیزاک آسیموف، قطره ۱۳۹۱

خدا و من (۳۶۵ دعا برای بچه‌ها)، قدیانی ۱۳۸۷

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکاری با انجمن علوم قرآنی

همکاری با مجله‌ی عکس

همکاری با بخش ترجمه‌ی فصل‌نامه‌ی فرهنگ و مردم

همکاری با مجله‌ی خانه و خانواده و ترجمه ی داستان برای کودکان