بهروزفغانی مهران

مهران بهروزفغانی

تولد: ۱۷ خرداد ۱۳۴۹
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات، روزنامه‌نگاری

کتاب‌ها:

زبان مطبوعات کودک و نوجوان (پژوهش)

مبانی سواد رسانه‌ای، دکتر جیمز پاتر، با همکاری دکتر صدیقه ببران و افسون حضرتی